TP HCM: Hơn 4.726 tỉ đồng trợ cấp thất nghiệp, hỗ trợ học nghề

Năm qua, có gần 104.000 doanh nghiệp, tổ chức tham gia bảo hiểm thất nghiệp. Trong đó, hơn 2,4 triệu người có giao kết hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc. Hơn 150.000 người nộp hồ sơ đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp (TCTN), trong đó hơn 146.000 người đã có quyết định hưởng TCTN. Tổng số tiền chi trả TCTN, hỗ trợ học nghề trong năm hơn 4.726 tỉ đồng.

TP HCM: Hơn 4.726 tỉ đồng trợ cấp thất nghiệp, hỗ trợ học nghề - Ảnh 1.

Người lao động tại TP HCM nộp hồ sơ đăng ký hưởng bảo hiểm thất nghiệp

Theo thống kê, người lao động nộp hồ sơ hưởng TCTN nhiều nhất là nữ dưới 35 tuổi (30,5%), trên 35 tuổi (26,2%); lao động nam dưới 35 tuổi (20,6%) và trên 35 tuổi (22,6%). Người lao động hưởng TCTN 3 tháng chiếm 40,2%, từ 4-7 tháng gần 29% và từ 8-12 tháng 30,8%.


Tin-ảnh: M.Chi