Hàn Quốc tăng lương, lao động Việt Nam hưởng lợi

Mức lương tối thiểu theo giờ được áp dụng từ đầu năm 2023, tăng 5% so với năm 2022. Hàn Quốc cũng áp dụng mức lương tối thiểu theo tháng của người lao động (NLĐ) làm việc tại Hàn Quốc là hơn 2 triệu won (khoảng 38 triệu đồng) theo tiêu chuẩn làm việc 209 giờ/tháng, 40 giờ/tuần và 8 giờ/ngày. Với việc áp dụng mức lương tối thiểu mới, mức thu nhập của NLĐ nước ngoài, trong đó có lao động Việt Nam, làm việc tại Hàn Quốc sẽ tăng lên đáng kể.

Hàn Quốc tăng lương, lao động Việt Nam hưởng lợi - Ảnh 1.

Lao động xuất cảnh sang Hàn Quốc làm việc

Ngoài tăng lương, chính phủ Hàn Quốc cũng tăng chỉ tiêu tuyển dụng lao động kỹ thuật, lao động thời vụ… Bên cạnh đó, trong năm nay, Hàn Quốc cũng tăng cường kiểm soát lao động nước ngoài cư trú bất hợp pháp, hỗ trợ cho NLĐ mẫu mực sớm quay lại Hàn Quốc làm việc.


Tin-ảnh: G.Nam