Tăng thời gian làm thêm tối đa với lao động thời vụ

Bộ trưởng Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội vừa ban hành Thông tư 18/2021/TT-BLĐTBXH quy định về thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi đối với người lao động làm các công việc sản xuất có tính thời vụ, công việc gia công theo đơn đặt hàng, trong đó có quy định tăng số giờ làm việc, làm thêm tối đa.

Theo đó, giới hạn giờ làm việc tiêu chuẩn và giờ làm thêm như sau:

– Tổng số giờ làm việc tiêu chuẩn và số giờ làm thêm không quá 12 giờ/ngày

– Tổng số giờ làm việc tiêu chuẩn và số giờ làm thêm không quá 72 giờ/tuần

– Tổng số giờ làm thêm không quá 40 giờ/tháng.

Tăng thời gian làm thêm tối đa với lao động thời vụ  - Ảnh 1.

– Người sử dụng lao động quyết định lựa chọn áp dụng quy định về thời giờ làm việc, làm thêm theo tuần hoặc theo tháng, ghi vào kế hoạch thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi trong năm quy định tại khoản 2, Điều 8 Thông tư 18/2021/TT-BLĐTBXH .

– Tổng số giờ làm thêm đối với mỗi người lao động không quá 300 giờ/năm.

Như vậy, kể từ ngày 01/02/2022, thời gian làm việc, làm thêm tối đa của người làm công việc thời vụ, công việc gia công theo đơn đặt hàng tăng 8 giờ/tuần và 8 giờ/tháng.

Thông tư 18/2021/TT-BLĐTBXH có hiệu lực từ 1-2-2022 và thay thế Thông tư 54/2015/TT-BLĐTBXH ngày 16-12-2015.


Tin, ành: A.Chi