Sẽ bỏ thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp

Theo báo cáo, thực hiện Nghị quyết 134 của Quốc hội, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 89, bỏ yêu cầu bắt buộc về chứng chỉ đào tạo tin học, ngoại ngữ trong tuyển dụng và thi nâng ngạch, thăng hạng và cắt giảm 150 chứng chỉ.

Qua đó, Bộ Nội vụ đã có văn bản đề nghị các bộ, ngành khẩn trương xây dựng, ban hành thông tư sửa đổi, bổ sung quy định về tiêu chuẩn nghiệp vụ, chuyên môn các ngạch công chức, chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành được giao quản lý. Đến nay, đã có 12 thông tư của các bộ, ngành được sửa đổi, bổ sung.

Sẽ bỏ thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp - Ảnh 1.

Bỏ quy định hạng chức danh nghề nghiệp để đồng bộ với đổi mới cơ chế tiền lương theo vị trí việc làm

Về nhiệm vụ, giải pháp, Chính phủ chỉ đạo, đôn đốc các bộ quản lý chuyên ngành khẩn trương hoàn thành việc sửa đổi, bổ sung quy định về tiêu chuẩn ngạch công chức, chức danh nghề nghiệp viên chức; tiếp tục tham mưu, sửa đổi các quy định hiện hành theo hướng cắt giảm tối đa các thủ tục hành chính trong tuyển dụng nâng ngạch.

Bên cạnh đó, không thực hiện quy định thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp đối với viên chức mà chỉ xét thăng hạng, tiến tới nghiên cứu bỏ quy định hạng chức danh nghề nghiệp đồng bộ với đổi mới cơ chế tiền lương theo vị trí việc làm.


Tin-ảnh: G.Nam