TP HCM sẽ thuê nhân sự quản lý và cho phép cán bộ làm việc tại nhà

UBND TP HCM vừa giao Viện Nghiên cứu phát triển thành phố chủ trì nghiên cứu xây dựng dự thảo Đề án “Xây dựng nền công vụ TP HCM hoạt động hiệu lực, hiệu quả giai đoạn 2024-2030”.

Theo đó, thành phố xác định mục tiêu, tôn chỉ của nền công vụ hiện đại là “phụng sự nhân dân”, “kiến tạo phát triển”. TP HCM sẽ tiếp tục rà soát, sắp xếp bộ máy tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả; phân bổ biên chế phù hợp với đặc thù đô thị đặc biệt, gắn với việc thực hiện Nghị quyết số 98 của Quốc hội.

Thành phố sẽ thí điểm mô hình thuê nhân sự quản lý để giảm áp lực cho cán bộ tập trung nhiệm vụ chuyên môn chính được phân công. Đồng thời, dự kiến TP HCM sẽ thí điểm cơ chế cho phép cán bộ làm việc tại nhà đối với cán bộ công tác ở các vị trí việc làm không tiếp xúc với công dân nếu đáp ứng được các điều kiện cụ thể.

TP HCM sẽ thuê nhân sự quản lý và cho phép cán bộ làm việc tại nhà - Ảnh 1.

TP HCM sẽ tiếp tục rà soát, sắp xếp bộ máy tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả

Để xây dựng đội ngũ cán bộ ngang tầm nhiệm vụ, TP HCM đưa ra nhiều giải pháp nâng cao chất lượng tuyển dụng, đào tạo, bồi dưỡng, phát triển cán bộ. Trong đó, tiếp tục xây dựng cơ chế, chính sách và đẩy mạnh thu hút nhân lực chất lượng cao vào làm việc trong bộ máy nhà nước của TP HCM.

Đồng thời, thành phố đẩy mạnh thực hiện hiệu quả về luân chuyển cán bộ, lãnh đạo, quản lý các cấp. Tăng cường luân chuyển, điều động, đưa lãnh đạo, quản lý về cơ sở và ngược lại để rèn luyện, tạo điều kiện cho cán bộ trong quy hoạch có môi trường để trau dồi, am hiểu thực tiễn, phát triển toàn diện, xây dựng đội ngũ cán bộ ngang tầm nhiệm vụ.

Mục tiêu giai đoạn 2024-2025, TP HCM khắc phục những hạn chế, tồn tại của nền công vụ và đội ngũ cán bộ. Xây dựng mục tiêu, tôn chỉ, nền tảng văn hóa công vụ, phong cách ứng xử, lề lối làm việc chuẩn mực của đội ngũ cán bộ. Giai đoạn 2025-2030, xây dựng nền công vụ hiện đại, hiệu lực, hiệu quả cao, đáp ứng yêu cầu đột phá phát triển TP HCM trong thời đại mới.