Hàn Quốc có chính sách mới cho lao động nước ngoài

Tại buổi tư vấn, NLĐ được thông báo các quy định về khai báo về nước, ký quỹ đối với lao động chương trình EPS, thủ tục khai báo thay đổi thị thực, các loại bảo hiểm và chính sách áp dụng đối với lao động cư trú quá hạn. Đặc biệt, chính sách mới của Hàn Quốc là các doanh nghiệp (DN) dưới 5 người thuộc ngành nông nghiệp và ngư nghiệp bắt buộc phải đóng bảo hiểm an toàn lao động cho lao động nước ngoài. DN dưới 50 người được tăng thêm 20% của tổng số người nước ngoài được tuyển dụng.

Hàn Quốc có chính sách mới cho lao động nước ngoài - Ảnh 2.

Lao động Việt Nam xuất cảnh sang Hàn Quốc làm việc

Bên cạnh đó, chính sách kéo dài thời gian làm việc tới 10 năm của lao động theo chương trình EPS sẽ sớm được thực hiện. NLĐ diện visa E-9 (dành cho lao động phổ thông) đang làm việc tại Hàn Quốc có khả năng trở thành nhân lực nước ngoài chuẩn lành nghề khi đáp ứng đủ các điều kiện về thời gian làm việc ở DN, có trình độ tay nghề và tiếng Hàn.


Tin-ảnh: G.Nam