Được bảo lưu thời gian đóng bảo hiểm thất nghiệp

ĐỖ AN HẠ (huyện Củ Chi, TP HCM) hỏi: “Tôi đóng bảo hiểm thất nghiệp (BHTN) gần 14 năm nhưng chỉ được trung tâm dịch vụ việc làm giải quyết hưởng trợ cấp thất nghiệp (TCTN) tối đa 12 tháng. Vậy tôi có được bảo lưu số tháng đã đóng BHTN chưa hưởng và cộng dồn với thời gian tham gia sau này để hưởng TCTN không?”.

Luật sư NGUYỄN VĂN PHÚC, Đoàn Luật sư TP HCM, trả lời: Một trong những nguyên tắc của BHTN là mức hưởng được tính trên cơ sở mức đóng, thời gian đóng BHTN. Mặt khác, tại khoản 4 điều 53 Luật Việc làm năm 2013 có quy định thời gian bảo lưu BHTN được tính bằng tổng thời gian đóng BHTN trừ đi thời gian đóng đã hưởng TCTN, theo nguyên tắc mỗi tháng đã hưởng tương ứng 12 tháng đã đóng BHTN. Căn cứ các nguyên tắc trên thì thời gian đóng BHTN chưa được tính hưởng của bạn đọc Đỗ An Hạ sẽ được bảo lưu và cộng dồn với thời gian tham gia sau đó để hưởng TCTN khi đủ điều kiện.