Công ty TNHH PouYuen Việt Nam chấm dứt hợp đồng với 5.744 lao động

Thời gian thực hiện chấm dứt HĐLĐ cũng thực hiện 2 đợt là ngày 24-6 với 4.519 người và ngày 8-7 là 1.225 lao động. Trong số lao động chấm dứt HĐLĐ có trên 80% là nữ (45% người từ 21 – 40 tuổi, trên 50% người từ 40 tuổi trở lên) và khoảng 83,2% lao động có thâm niên từ 10 năm trở lên.

Người lao động (NLĐ) mất việc được công ty hỗ trợ 0,8 tháng tiền lương/năm làm việc cho toàn bộ thời gian làm việc tại công ty. Bên cạnh đó, từ ngày đồng ý chấm dứt HĐLĐ đến khi chính thức nghỉ việc, NLĐ sẽ không đến làm việc nhưng vẫn được trả lương, đóng BHXH, BHYT, bảo hiểm thất nghiệp đầy đủ.

Nhằm hỗ trợ NLĐ mất việc tại Công ty TNHH PouYuen Viêt Nam, hiện Trung tâm Dịch vụ việc làm thành phố phối hợp với Công đoàn, bộ phận nhân sự công ty khảo sát nguyện vọng việc làm, đào tạo nghề cho họ vào ngày 20-5.


C.Hường