Có được ký hợp đồng đào tạo?

 “Sau khi thử việc không đạt yêu cầu, công ty có thể ký hợp đồng đào tạo với người lao động (NLĐ) để hỗ trợ họ cải thiện năng lực, kỹ năng làm việc không?”

Có được ký hợp đồng đào tạo? - Ảnh 1.

Đại diện Sở Lao động – Thương binh và Xã hội TP HCM trả lời: Sau khi chấm dứt hợp đồng thử việc, nếu có nhu cầu, người sử dụng lao động (NSDLĐ) có thể tuyển NLĐ vào học nghề, tập nghề. Theo quy định tại điều 61 Bộ Luật Lao động, trường hợp doanh nghiệp đào tạo NLĐ để làm việc cho mình thì không phải đăng ký hoạt động dạy nghề và không được thu học phí, tuy nhiên hai bên phải ký kết hợp đồng đào tạo nghề. Đồng thời, doanh nghiệp phải tuân thủ quy định trong thời gian học nghề, tập nghề, nếu NLĐ trực tiếp hoặc tham gia lao động làm ra sản phẩm hợp quy cách thì được trả lương theo mức do hai bên thỏa thuận. Hết thời hạn học nghề, tập nghề, hai bên phải ký kết hợp đồng lao động khi đủ các điều kiện theo quy định. Ngoài ra, NSDLĐ có trách nhiệm tạo điều kiện để NLĐ tham gia đánh giá kỹ năng nghề để được cấp chứng chỉ kỹ năng nghề quốc gia.