Bổ sung 15.500 tỉ đồng cho vay tạo việc làm

Theo đó, Nghị quyết 181 điều chỉnh kế hoạch vốn dự kiến không giải ngân hết của 4 chính sách cho vay ưu đãi thông qua Ngân hàng Chính sách xã hội tối đa 15.500 tỉ đồng để bổ sung chính sách cho vay hỗ trợ tạo việc làm, duy trì và mở rộng việc làm.

Đối tượng hỗ trợ bao gồm: người dân, người lao động bị ảnh hưởng do dịch bệnh; doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh và các ngành, lĩnh vực tạo động lực phục hồi và phát triển cho nền kinh tế. Thời gian hỗ trợ thực hiện trong 2 năm 2022 – 2023; một số chính sách có thể kéo dài, bổ sung nguồn lực thực hiện tùy theo diễn biến dịch bệnh.

Bổ sung 15.500 tỉ đồng cho vay tạo việc làm - Ảnh 2.

Người lao động bị ảnh hưởng do dịch bệnh là một trong những đối tượng nhận hỗ trợ.

Trước đó, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết 11 về Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế – xã hội và triển khai Nghị quyết số 43/2022/QH15 của Quốc hội về chính sách tài khóa, tiền tệ hỗ trợ chương trình. Tính đến hết tháng 10-2023, gần 430.000 lao động có việc làm nhờ vốn chính sách, gần 7.000 người đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài, hơn 1,6 triệu hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác được vay gần 75.000 tỉ đồng vốn chính sách để phát triển sản xuất – kinh doanh.


Tin-ảnh: N.Thúy