80% nhân viên lạc quan về vai trò của trí tuệ nhân tạo

Tại tọa đàm, các diễn giả cho rằng dịch COVID-19 đã đưa đến sự chuyển dịch cần thiết về việc xây dựng môi trường bản sắc và linh hoạt. Cách quản trị máy móc, nguyên tắc không còn hiệu quả, thay vào đó, doanh nghiệp cần hướng tới hình mẫu: tương tác hơn, tự động hóa, giảm chi phí giao dịch và chuyển đổi nhân khẩu học.

Đặc biệt, tính bền vững của cá nhân nổi lên và trở thành chiến lược trọng tâm trong tổ chức, qua tính đa dạng – công bằng – bình đẳng, sức khỏe – an toàn, được trao quyền – phát triển, tin tưởng – minh bạch, môi trường làm việc cân bằng – hạnh phúc và thực thi trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp.

80% nhân viên lạc quan về vai trò của trí tuệ nhân tạo - Ảnh 1.

Các diễn giả chia sẻ tại chương trình

Theo thống kê, 80% nhân viên lạc quan về vai trò của AI tại môi trường làm việc. Dù vậy, người lao động mong muốn công nghệ sẽ hỗ trợ họ trong công việc chứ không phải được sử dụng để kiểm soát, đánh giá nhân viên. Ngoài ra, người lao động cũng quan tâm tới việc bảo vệ thông tin cá nhân và minh bạch dữ liệu.


Tin-ảnh: M.Trinh