Yêu cầu công ty bố trí lại công việc

NGUYỄN KIM ANH (quận Tân Bình, TP HCM) hỏi: “Từ tháng 7-2021 đến nay, công ty đã 2 lần thực hiện tạm hoãn hợp đồng lao động (HĐLĐ) với tôi vì lý do ảnh hưởng dịch COVID-19. Nay thời hạn tạm hoãn đã hết, dịch COVID-19 được kiểm soát nhưng công ty muốn kéo dài thời gian thực hiện tạm hoãn HĐLĐ. Công ty kéo dài thời gian như vậy có hợp lý?”

Luật sư NGUYỄN VĂN PHÚC, Đoàn Luật sư TP HCM, trả lời: Theo quy định tại điều 30 Bộ Luật Lao động năm 2019, các trường hợp tạm hoãn thực hiện HĐLĐ bao gồm: Người lao động (NLĐ) thực hiện nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ tham gia dân quân tự vệ; NLĐ bị tạm giữ, tạm giam theo quy định của pháp luật về tố tụng hình sự; NLĐ phải chấp hành quyết định áp dụng biện pháp đưa vào trường giáo dưỡng, cơ sở cai nghiện bắt buộc hoặc cơ sở giáo dục bắt buộc; lao động nữ mang thai theo quy định tại điều 138 của bộ luật này; NLĐ được bổ nhiệm làm người quản lý doanh nghiệp (DN) của công ty TNHH MTV do nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ; NLĐ được ủy quyền để thực hiện quyền, trách nhiệm của đại diện chủ sở hữu nhà nước đối với phần vốn nhà nước tại DN; NLĐ được ủy quyền để thực hiện quyền, trách nhiệm của DN đối với phần vốn của DN đầu tư tại DN khác; trường hợp khác do hai bên thỏa thuận. Như vậy, nếu không phải là NLĐ thuộc các trường hợp nêu trên mà công ty muốn thực hiện tạm hoãn HĐLĐ thì phải thỏa thuận với bà. Trường hợp không đồng ý tiếp tục tạm hoãn HĐLĐ, bà có quyền yêu cầu công ty bố trí lại công việc theo HĐLĐ đã giao kết cho bà.