Quảng Bình mạnh tay với lao động bỏ trốn

UBND tỉnh yêu cầu Sở Lao động – Thương binh và Xã hội phối hợp với UBND các huyện, thị xã xác định rõ trách nhiệm bảo lãnh, trách nhiệm vận động gia đình, thân nhân kêu gọi con em mình về nước khi bỏ trốn. Sở Ngoại vụ, Sở Tư pháp tham mưu UBND tỉnh công thư gửi chính quyền TP Yeongju đề nghị phối hợp xử lý, kêu gọi lao động về nước; rà soát tính pháp lý, quy trình, thủ tục… để đề xuất biện pháp áp dụng đối với người bảo lãnh và NLĐ cư trú bất hợp pháp về nước.

Bên cạnh đó, Công an tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố khẩn trương triển khai giải pháp để đưa NLĐ vi phạm, cư trú bất hợp pháp tại Hàn Quốc về nước trước ngày 31-12-2022.

Trước đó, trong đợt 1 năm 2022 đưa 41 lao động sang TP Yeongju làm việc, có 34 người bỏ trốn; khiến số lao động dự kiến đi đợt 2 bị từ chối nhập cảnh để vào nước này làm việc.


H.Phúc