Xu hướng sử dụng công nghệ vào quản trị nhân sự

Theo đó, khi được hỏi về mức độ cần thiết khi áp dụng công nghệ cho quản trị nhân sự, có 68% DN trả lời rất cần thiết và 32% trả lời cần thiết. Tuy nhiên, tỉ lệ nhu cầu DN Việt Nam ứng dụng công nghệ vào quản trị nhân sự chỉ nằm ở mức tương đối. Theo khảo sát, có 58% trên tổng số DN trả lời “không” và chỉ 42% trả lời có áp dụng. Do đó, việc áp dụng công nghệ trong quản lý nhân sự hiện nay chưa thật sự được đánh giá cao đối với các DN Việt Nam. Những loại hình DN áp dụng công nghệ vào quản trị nhân sự bao gồm: Công ty CP (38%), Công ty TNHH một thành viên (34%), DN tư nhân (19%), công ty liên doanh (6%) và DN nhà nước (3%).

Ứng dụng công nghệ vào quản trị nhân sự sẽ giúp DN tối ưu được chi phí đầu tư vào nguồn nhân lực và cả quá trình tuyển dụng đào tạo. Về phần mềm sử dụng, DN sẽ cân nhắc lựa chọn giữa phần mềm nội địa hoặc tự viết phần mềm bởi đội ngũ IT của DN và một số khác thì chọn phần mềm nước ngoài để ứng dụng. Đây cũng là sự đầu tư khi DN chuyển mình theo thời đại số. Ứng dụng công nghệ là bước quan trọng đối với các nhà lãnh đạo nhân sự trong quá trình lập kế hoạch đầu tư vào nguồn nhân lực, tinh gọn quy trình tuyển dụng, đào tạo và tối ưu hóa tất cả các chi phí để vận hành.


G.Nam