Ưu tiên tuyển dụng lao động có chứng chỉ kỹ năng nghề quốc gia

Theo Bộ LĐ-TB-XH, hoạt động đánh giá, cấp chứng chỉ KNN quốc gia hiện nay chưa gắn kết với việc nâng cao trình độ KNN; chưa có cơ chế, chính sách khuyến khích doanh nghiệp tham gia các hoạt động của hệ thống đánh giá, cấp chứng chỉ KNN quốc gia; chưa có quy định về chế độ ưu tiên trong tuyển dụng, trả lương và sắp xếp việc làm đối với những NLĐ đã được cấp chứng chỉ KNN quốc gia. Hệ thống đánh giá, cấp chứng chỉ KNN quốc gia chưa được kiện toàn, quy mô còn nhỏ, yếu về năng lực, chưa có nghề nào được đánh giá, cấp chứng chỉ KNN quốc gia ở bậc 4 và 5.

Ưu tiên tuyển dụng lao động có chứng chỉ kỹ năng nghề quốc gia - Ảnh 1.

Người lao động có chứng chỉ nghề phải được ưu tiên tuyển dụng, trả lương và sắp xếp việc làm

Ngoài bổ sung quy định về chế độ ưu tiên trong tuyển dụng, trả lương và sắp xếp việc làm đối với những NLĐ đã được cấp chứng chỉ KNN quốc gia, Bộ LĐ-TB-XH cũng đề xuất bổ sung quy định về quyền, trách nhiệm và cơ chế, chính sách thu hút, khuyến khích người sử dụng lao động tham gia các hoạt động đánh giá, cấp chứng chỉ KNN quốc gia; chính sách tôn vinh NLĐ có trình độ KNN xuất sắc.


Tin-ảnh: G.Nam