Thưởng Tết ở Hà Nội giảm nhẹ

Mức thưởng cao nhất 400 triệu đồng thuộc về công ty dân doanh, tương đương năm trước, song một số khối lần lượt giảm nhẹ.

Sở Lao động Thương binh và Xã hội Hà Nội có báo cáo về lương, thưởng Tết của hơn 6.200 doanh nghiệp thuộc bốn khối: Công ty TNHH một thành viên do nhà nước nắm giữ toàn bộ vốn điều lệ, công ty có cổ phần vốn góp chi phối của nhà nước, doanh nghiệp dân doanh và doanh nghiệp FDI. So với năm trước, mức thưởng Tết của người lao động giảm nhẹ, một số đơn vị khó khăn chưa có dự kiến thưởng.

Dân doanh vẫn là khối có mức thưởng Tết Âm lịch cao nhất với 400 triệu đồng, tiếp đến là FDI 322 triệu đồng; doanh nghiệp góp vốn nhà nước 28,5 triệu đồng và công ty TNHH một thành viên do nhà nước nắm giữ toàn bộ vốn điều lệ đạt mức thưởng 23 triệu đồng.

So với năm ngoái, mức thưởng cao nhất trong khối dân doanh tương đương, khối FDI tăng (năm 2021 là 280 triệu đồng). Hai khối doanh nghiệp nhà nước và công ty góp vốn chi phối của nhà nước lần lượt giảm nhẹ, so với mức thưởng năm ngoái là 30 triệu đồng.

Thưởng Tết Âm lịch thấp nhất trong khối dân doanh và doanh nghiệp nhà nước giữ toàn bộ vốn điều lệ là 500.000 đồng; tiếp đến là công ty cổ phần nhà nước chi phối là 550.000 đồng; doanh nghiệp FDI 600.000 đồng. So với năm ngoái, mức thưởng Tết thấp nhất giảm từ 50.000 đồng đến 150.000 đồng mỗi khối.

Mặt bằng chung tiền lương năm 2021 của lao động khối dân doanh đạt 6,55 triệu/tháng; doanh nghiệp cổ phần 6,7 triệu; doanh nghiệp toàn bộ vốn nhà nước đạt 6,8 triệu và cao nhất thuộc về nhóm FDI 7,15 triệu đồng.

Đại diện Sở Lao động Thương binh và Xã hội Hà Nội nhận định, trong bối cảnh đợt dịch thứ tư kéo dài, xoay sở thưởng Tết để giữ chân lao động là nỗ lực lớn của doanh nghiệp khi vừa chống dịch vừa duy trì sản xuất kinh doanh. Đến nay, một số công ty vẫn đang báo cáo về, song sẽ không biến động nhiều. Một số doanh nghiệp năm ngoái không có báo cáo thưởng Tết, năm nay đã thông tin đầy đủ hơn về tiền lương, thưởng của người lao động.

Thưởng Tết không phải là khoản cứng có trong quy định của luật lao động, không bắt buộc có mà phụ thuộc vào tình hình sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp. Tết Nguyên đán Tân Sửu – năm đầu tiên ảnh hưởng của đại dịch khiến việc làm, tiền lương, tiền thưởng của người lao động giảm sút. Mức thưởng Tết âm lịch chỉ bằng 95% năm trước đó, song vẫn đạt 6,36 triệu đồng, theo thống kê của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội trên hơn 30.000 doanh nghiệp.

Hồng Chiêu