Triển khai gói hỗ trợ lao động do doanh nghiệp bị cắt, giảm đơn hàng

LĐLĐ TP HCM vừa ban hành hướng dẫn thực hiện Quyết định 6696/2023 của Đoàn chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam về việc hỗ trợ đoàn viên, người lao động bị giảm thời gian làm việc, chấm dứt hợp đồng lao động do doanh nghiệp bị cắt, giảm đơn hàng.

Điều kiện, mức hỗ trợ

Theo Quyết định 6696, các diện hỗ trợ là đoàn viên, người lao động làm việc theo hợp đồng lao động tại doanh nghiệp có đóng kinh phí Công đoàn trước ngày 30-9. Cụ thể như sau:

Thứ nhất, hỗ trợ đoàn viên, người lao động nếu đáp ứng đủ các điều kiện: bị giảm thời gian làm việc hàng ngày hoặc giảm số ngày làm việc trong tuần hoặc trong tháng (trừ trường hợp giảm thời gian làm thêm giờ) hoặc bị ngừng việc từ 14 ngày trở lên trong khoảng thời gian từ ngày 1.10.2022 đến hết 31.3.2023; có thu nhập của một tháng bất kỳ bằng hoặc thấp hơn mức lương tối thiểu vùng hiện hành.

TP HCM triển khai gói hỗ trợ lao động do doanh nghiệp bị cắt, giảm đơn hàng - Ảnh 1.

Đoàn viên, người lao động bị giảm thời gian làm việc, chấm dứt hợp đồng lao động do doanh nghiệp bị cắt, giảm đơn hàng sẽ nhận được hỗ trợ

Về mức hỗ trợ, người lao động là đoàn viên Công đoàn; người lao động không là đoàn viên nhưng là nữ từ đủ 35 tuổi trở lên, là nữ đang mang thai, người lao động đang nuôi con đẻ hoặc con nuôi hoặc chăm sóc thay thế trẻ em chưa đủ 6 tuổi (chỉ hỗ trợ cho 1 người là mẹ hoặc cha hoặc người chăm sóc thay thế trẻ em) nhận mức 1 triệu đồng/người.

Người lao động không là đoàn viên nhận mức 700.000 đồng/người.

Thứ hai, hỗ trợ đoàn viên, người lao động tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động, nghỉ việc không hưởng lương trong thời hạn của hợp đồng lao động từ 30 ngày liên tục trở lên do doanh nghiệp bị cắt, giảm đơn hàng (trừ trường hợp đoàn viên, người lao động tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động, nghỉ việc không hưởng lương vì lý do cá nhân) trong thời gian từ ngày 1.10.2022 đến hết 31.3.2023.

Về mức hỗ trợ, đoàn viên; người lao động không là đoàn viên nhưng là nữ từ đủ 35 tuổi trở lên, là nữ đang mang thai, người lao động đang nuôi con đẻ hoặc con nuôi hoặc chăm sóc thay thế trẻ em chưa đủ 6 tuổi (chỉ hỗ trợ cho 1 người là mẹ hoặc cha hoặc người chăm sóc thay thế trẻ em) nhận mức 2 triệu đồng/người.

Người lao động không là đoàn viên nhận mức 1,4 triệu đồng/người.

Thứ ba, hỗ trợ đoàn viên, người lao động bị chấm dứt hợp đồng lao động trong thời gian từ ngày 1.10.2022 đến hết 31.3.2023 (trừ trường hợp người lao động đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động trái pháp luật; bị xử lý kỷ luật sa thải; thỏa thuận nội dung thử việc ghi trong hợp đồng lao động mà thử việc không đạt yêu cầu hoặc một bên hủy bỏ thỏa thuận thử việc; hưởng lương hưu, trợ cấp mất sức lao động hằng tháng) nhưng không đủ điều kiện hưởng trợ cấp thất nghiệp.

Về mức hỗ trợ, đoàn viên; người lao động không là đoàn viên nhưng là nữ từ đủ 35 tuổi trở lên, là nữ đang mang thai, người lao động đang nuôi con đẻ hoặc con nuôi hoặc chăm sóc thay thế trẻ em chưa đủ 6 tuổi (chỉ hỗ trợ cho 1 người là mẹ hoặc cha hoặc người chăm sóc thay thế trẻ em) nhận mức 3 triệu đồng/người.

TP HCM triển khai gói hỗ trợ lao động do doanh nghiệp bị cắt, giảm đơn hàng - Ảnh 2.

Mức hỗ trợ cao nhất là 3 triệu đồng/người

Người lao động không là đoàn viên nhận mức 2,1 triệu đồng/người.

Thời hạn nộp hồ sơ:

Theo LĐLĐ TP HCM, việc chi hỗ trợ từ nguồn kinh phí dự phòng và sử dụng quỹ hoạt động thường xuyên hiện có của các Công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở.

TP HCM triển khai gói hỗ trợ lao động do doanh nghiệp bị cắt, giảm đơn hàng - Ảnh 3.

LĐLĐ TP Thủ Đức, TP HCM hỗ trợ người lao động khó khăn trong dịch COVID-19

Riêng đoàn viên, người lao động đang làm việc tại các Công đoàn cơ sở trực thuộc toàn diện LĐLĐ TP HCM sẽ được chi hỗ trợ từ nguồn kinh phí dự phòng và sử dụng quỹ hoạt động thường xuyên hiện có của LĐLĐ TP HCM.

LĐLĐ TP lưu ý thời gian tiếp nhận hồ sơ chậm nhất đến hết ngày 31.3.2023; thời hạn hoàn thành thủ tục hỗ trợ cho đoàn viên, người lao động chậm nhất đến hết ngày 30.5.2023.

Tiền hỗ trợ người lao động sẽ được chi trực tiếp, 1 lần, bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản.

Hiện, chưa có thống kê cụ thể số lượng lao động tại TP HCM bị ảnh hưởng vì doanh nghiệp cắt, giảm đơn hàng đáp ứng điều kiện được nhận hỗ trợ.

Theo LĐLĐ TP, tính đến ngày 21-12, số liệu từ các cấp Công đoàn cho thấy có hơn 110.000 lao động trên địa bàn bị thiếu việc, mất việc do doanh nghiệp giảm đơn hàng, trong đó số lao động bị giảm là khoảng 6.300 người.