Trả lương sản phẩm làm thêm giờ thế nào?

Phan Hiếu Hạnh ([email protected]) hỏi: “Trước đây, công ty tôi trả lương theo thời gian nhưng nay chuyển qua tính lương theo sản phẩm. Vậy khi trả lương sản phẩm làm thêm giờ vào ban ngày, ngày nghỉ hằng tuần được tính thế nào?”.

Ông TRẦN VĂN TRIỀU, Giám đốc Trung tâm Tư vấn pháp luật – LĐLĐ TP HCM, trả lời: Điều 57 Nghị định 145/2020/NĐ-CP quy định trường hợp người lao động có làm thêm giờ vào ban ngày của ngày làm việc bình thường thì đơn giá tiền lương sản phẩm làm thêm giờ được tính ít nhất bằng 150% so với đơn giá tiền lương sản phẩm của ngày làm việc bình thường. Đơn giá tiền lương sản phẩm làm thêm giờ vào ban ngày của ngày nghỉ hằng tuần được tính ít nhất bằng 200% so với đơn giá tiền lương sản phẩm của ngày làm việc bình thường. Đơn giá tiền lương sản phẩm làm thêm giờ vào ban ngày của ngày nghỉ lễ, Tết, ngày nghỉ có hưởng lương sẽ được tính ít nhất 300% so với đơn giá tiền lương sản phẩm của ngày làm việc bình thường.