TP HCM chỉ đạo cấp giấy phép cho lao động nước ngoài

Nhất là thống kê lại quá trình, thời gian xử lý, khâu nào tốn nhiều thời gian nhất để cải thiện. Với những trường hợp DN bị trả hồ sơ nhiều lần vì giải trình chưa thuyết phục, sở cần có hướng dẫn cụ thể để đạt yêu cầu. Phó Chủ tịch Dương Anh Đức cho rằng nhiều DN đến rất nhiều lần nên phải thuê đơn vị tư vấn nhưng cuối cùng cũng không xong, tồn tại này cần giải quyết ngay.

Theo Sở Lao động – Thương binh và Xã hội TP HCM, từ đầu năm đến nay, đơn vị đã thẩm định và cấp giấy phép lao động cho 7.639 người nước ngoài, giảm 900 trường hợp so với cùng kỳ năm ngoái. Dù đã nỗ lực, tổ chức các buổi đối thoại với DN, song vấn đề cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài vẫn bị đánh giá là chưa đáp ứng nhu cầu thực tế.


G.Nam