Thưởng Tết cho người lao động: Có bắt buộc hay không?

Thưởng Tết cho người lao động: Có bắt buộc hay không? - Ảnh 1.

Ảnh minh họa.

Các chế độ thưởng cho người lao động được quy định tại Bộ Luật lao động 2019. Đây là bộ luật lao động mới nhất, được Quốc hội thông qua năm 2019 và có hiệu lực thi hành từ ngày 1/1/2021.

Theo đó, không có quy định cụ thể nào về việc bắt buộc người sử dụng lao động phải có trách nhiệm thưởng Tết cho người lao động.

Việc chi trả tiền thưởng cho người lao động được thực hiện theo quy định tại Điều 104 của Bộ luật này. Cụ thể:

Thưởng Tết cho người lao động: Có bắt buộc hay không? - Ảnh 2.

Như vậy, thưởng Tết cho người lao động không phải phải là quy định bắt buộc. Mức thưởng nói chung và thưởng Tết nói riêng sẽ căn cứ vào kết quả hoạt động kinh doanh thực tế của từng doanh nghiệp, mức độ hoàn thành công việc của người lao động trong một năm, và quy chế nội bộ của doanh nghiệp về việc thưởng cho người lao động.

Quy chế thưởng cụ thể sẽ do người sử dụng lao động quyết định và công bố công khai tại nơi làm việc sau khi tham khảo ý kiến của tổ chức đại diện tập thể lao động tại cơ sở.

Do không có quy định mức thưởng Tết cụ thể, việc thưởng hay không thưởng, thưởng nhiều hay thưởng ít sẽ tùy thuộc vào tình hình thực tế của mỗi doanh nghiệp. Trong điều kiện kết quả sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp gặp nhiều khó khăn, nguồn tài chính hạn hẹp, doanh nghiệp không có nghĩa vụ bắt buộc phải thưởng Tết cho người lao động.

Tuy nhiên, việc thưởng hay không thưởng thì doanh nghiệp đều phải công bố công khai tại nơi làm việc để người lao động được biết.

Mới đây, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội (LĐ-TB&XH) đã có văn bản yêu cầu Sở LĐ-TB&XH các tỉnh, thành phố báo cáo về tình hình tiền lương, tiền thưởng Tết và quan hệ lao động trong doanh nghiệp, gửi số liệu về Bộ trước ngày 25/12.

Trong đó, yêu cầu các Giám đốc Sở LĐ-TB&XH chỉ đạo triển khai hướng dẫn, hỗ trợ các doanh nghiệp trên địa bàn phối hợp, trao đổi với tổ chức công đoàn cơ sở rà soát lại hợp đồng lao động, thỏa ước lao động tập thể, quy chế trả lương, quy chế thưởng để thực hiện chế độ tiền lương, tiền thưởng và các chế độ, chính sách khác đối với người lao động theo quy định, nội dung đã thỏa thuận.

Đồng thời yêu cầu các doanh nghiệp xây dựng phương án thưởng theo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2023 theo quy định của pháp luật lao động và thông báo công khai cho người lao động trong doanh nghiệp biết.


Bình An