Thừa Thiên – Huế: Trên 17.000 người được giải quyết việc làm

Các chính sách của nhà nước và Tổng LĐLĐ Việt Nam về hỗ trợ đoàn viên, NLĐ gặp khó khăn do dịch COVID-19, duy trì sản xuất, thu hút NLĐ quay lại làm việc đã góp phần tích cực trong ổn định việc làm, phát triển sản xuất – kinh doanh, cải thiện thu nhập cho NLĐ.

Trong năm 2022 đến nay, tỉnh Thừa Thiên – Huế tập trung triển khai nhiều chính sách an sinh xã hội, chăm lo đời sống người dân, đối tượng chính sách như giải quyết việc làm cho khoảng 17.000 người (đạt 101,1% kế hoạch), trong đó đưa lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng lao động 1.139 người, đạt 57% kế hoạch; hỗ trợ 182.180 lượt đối tượng ảnh hưởng dịch COVID-19, với tổng kinh phí trên 136 tỉ đồng. UBND tỉnh cũng đã thực hiện chính sách hỗ trợ tiền thuê nhà cho 1.694 lao động tại 261 đơn vị theo Quyết định 08/2022/QĐ-TTg, với số tiền 2,3 tỉ đồng. Thu nhập bình quân của NLĐ trong các cơ quan, đơn vị khu vực nhà nước trên 6 triệu đồng/người/tháng; khu vực ngoài nhà nước từ 5,5 triệu đến 6 triệu đồng/người/tháng.


Q.Nhật