Thu nhập của người lao động tăng trong quý I/2022

Bên cạnh đó, tình trạng thiếu việc làm đã được cải thiện đáng kể, đặc biệt ở khu vực dịch vụ. Tỉ lệ thiếu việc làm giảm mạnh và đang dần trở lại trạng thái như đã quan sát được ở thời kỳ trước khi đại dịch xảy ra. Các biện pháp phục hồi kinh tế trong quý I đã giúp một bộ phận người lao động (NLĐ) sớm quay trở lại thị trường lao động. Do đó, số người thất nghiệp trong độ tuổi lao động ở quý I/2022 là khoảng 1,1 triệu, giảm 489.500 người so với quý trước và tăng 16.700 người so với cùng kỳ năm 2021.

Thu nhập của người lao động tăng trong quý I/2022 - Ảnh 1.

Các biện pháp phục hồi kinh tế trong quý I/2022 đã giúp một bộ phận người lao động sớm quay trở lại thị trường lao động Ảnh: HẢI ĐỊNH

Tổng cục Thống kê cho biết thu nhập bình quân tháng của NLĐ quý I/2022 là 6,4 triệu đồng, tăng 1 triệu đồng so với quý trước và tăng 110.000 đồng so với cùng kỳ năm 2021. Thu nhập bình quân tháng của lao động nam cao gấp 1,36 lần thu nhập bình quân tháng của lao động nữ (7,3 triệu đồng so với 5,4 triệu đồng).

Đáng chú ý, thu nhập bình quân tháng của lao động tăng mạnh tại vùng Đông Nam Bộ và ĐBSCL, đặc biệt là tại TP HCM, Bình Dương, Đồng Nai. Cụ thể, thu nhập bình quân tháng của lao động vùng Đông Nam Bộ tăng cao nhất trong 6 vùng kinh tế – xã hội, với mức thu nhập bình quân là 8,3 triệu đồng, tăng 36,8%, tương ứng tăng 2,2 triệu đồng so với quý trước.

Về con số cụ thể, Tổng cục Thống kê cho hay lao động tại TP HCM, Bình Dương và Đồng Nai có mức thu nhập bình quân cao nhất cả nước, khoảng hơn 8 triệu đồng/người/tháng. Tại TP HCM, thu nhập bình quân của lao động là 8,9 triệu đồng/người/ tháng, tăng 2,4 triệu đồng (36,5%) so với quý trước…


M.Chiến