Quấy rối tình dục làm giảm năng suất lao động

Theo tổ chức ILO, QRTD diễn ra phổ biến tại các ngành thâm dụng lao động (dệt may, da giày và điện tử) và nạn nhân thường là lao động nữ. Người lao động thiếu những kiến thức cần thiết về QRTD để nhận biết và đấu tranh bảo vệ quyền lợi chính đáng trong khi các nhà máy không có quy trình khiếu nại hiệu quả. QRTD gây ra tổn thương lâu dài cả về mặt tâm lý lẫn thể chất cho nạn nhân, kéo theo đó sẽ làm giảm sút năng suất công việc của họ. Điều này gây tiêu cực về tiền lương, sự phát triển nghề nghiệp và điều kiện làm việc của nạn nhân và có khả năng đẩy các cá nhân ra khỏi thế giới của công việc.

Chương trình nhằm cung cấp cho đội ngũ cán bộ Công đoàn các kỹ năng tuyên truyền và đào tạo hiệu quả cho người lao động về vấn đề QRTD.


N.Hà