Kiến nghị chi tiếp 1.100 tỷ đồng hỗ trợ lao động

Chính phủ kiến nghị Thường vụ Quốc hội cho phép chi tiếp hơn 1.100 tỷ đồng từ Quỹ Bảo hiểm thất nghiệp để hỗ trợ 414.000 người đủ điều kiện hưởng 1,8-3,3 triệu đồng.

Ngày 8/8, Phó thủ tướng Lê Minh Khái báo cáo Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho phép tiếp tục chi hỗ trợ lao động bị ảnh hưởng bởi Covid-19 từ Quỹ bảo hiểm thất nghiệp. Bộ Lao động Thương binh và Xã hội được giao tiếp thu ý kiến của thành viên Chính phủ, hoàn thiện hồ sơ trình Thường vụ Quốc hội. Thời gian kiến nghị tiếp tục chi trả là hai tháng, từ ngày nghị quyết được ban hành.

Người lao động làm thủ tục hưởng trợ cấp thất nghiệp tại Trung tâm Dịch vụ việc làm Hà Nội, tháng 6/2020. Ảnh: Ngọc Thành

Người lao động làm thủ tục hưởng trợ cấp thất nghiệp tại Trung tâm Dịch vụ việc làm Hà Nội, tháng 6/2020. Ảnh: Ngọc Thành

Giữa tháng 7, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội đề xuất cho phép tiếp tục chi trả hỗ trợ cho lao động đã nộp hồ sơ, nhưng chưa được nhận tiền. Theo thống kê, sau ngày 31/12/2021 – hạn cuối giải ngân gói vẫn còn hơn 414.000 lao động đủ điều kiện hưởng, đã nộp hồ sơ đúng thời hạn, nhưng chưa được nhận tiền, tổng số tiền dự kiến 1.155 tỷ đồng.

Lý do những người này đã được duyệt hồ sơ nhưng chưa được chi trả do kê khai sai thông tin nên không liên lạc được; vì lý do bất khả kháng chưa đến nhận tiền; thông tin hỗ trợ chưa chính xác hoặc có nguyện vọng đổi hình thức nhận tiền…

Đến hết năm 2021, Quỹ Bảo hiểm thất nghiệp kết dư hơn 60.600 tỷ đồng. Bộ Lao động Thương binh và Xã hội tính toán, nếu tiếp tục chi hỗ trợ cho 414.000 lao động, kết dư Quỹ còn 55.750 tỷ đồng, “vẫn đảm bảo an toàn vì cao hơn hai lần tổng chi bảo hiểm thất nghiệp năm 2021”.

Tháng 9/2021, Thường vụ Quốc hội ban hành chính sách hỗ trợ người lao động, doanh nghiệp bị ảnh hưởng bởi Covid-19 từ Quỹ Bảo hiểm thất nghiệp. Thời gian thực hiện từ 1/10/2021 đến 31/12/2021, riêng doanh nghiệp được giảm đóng Quỹ trong 12 tháng, tới hết tháng 9/2022.

Đến tháng 3/2022, gói hỗ trợ đã chi trả cho gần 13 triệu lao động, giải ngân 30.800 tỷ đồng. Hơn 346.800 doanh nghiệp được giảm đóng Quỹ Bảo hiểm thất nghiệp, tương ứng gần 11,5 triệu lao động với số tiền giảm đóng khoảng 4.400 tỷ đồng.

Hồng Chiêu