Khánh Hòa phấn đấu giải quyết việc làm cho 11.500 lao động

Theo đề án, đến năm 2025 tại tỉnh Khánh Hòa, tỉ lệ thất nghiệp của người trong độ tuổi ở khu vực thành thị dưới 3,8% và đến năm 2030 dưới 3,5%. Bên cạnh đó, tỉnh sẽ nâng cao hiệu quả hoạt động vay vốn giải quyết việc làm từ nguồn ngân sách ủy thác qua Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh; mở rộng tuyên truyền việc làm ngoài nước, hỗ trợ cho người lao động tham gia, lựa chọn và ứng tuyển.

Khánh Hòa phấn đấu giải quyết việc làm cho 11.500 lao động - Ảnh 1.

Tỉnh Khánh Hòa hướng đến mục tiêu giải quyết việc làm cho 11.500 lao động trong năm 2023

Sau Tết Nguyên đán, nhu cầu tuyển dụng và tìm việc làm của người lao động tăng cao. Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh đã tiếp nhận đăng ký của hàng chục doanh nghiệp với nhu cầu tuyển dụng gần 2.000 lao động. Đây là tín hiệu lạc quan cho thị trường lao động trên địa bàn, hướng đến mục tiêu 11.500 lao động có việc làm trong năm 2023. Năm 2022, toàn tỉnh có 265 lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng.


Tin-ảnh: K.Nam