Kết nối việc làm cho người lao động

Số lao động nộp hồ sơ hưởng trợ cấp thất nghiệp trong những tháng đầu năm 2023 là khoảng 40.000. Khó khăn lớn nhất đang gặp phải là tìm kiếm đơn hàng, thị trường. Ngoài tăng cường theo dõi tình hình quan hệ lao động ở DN, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tỉnh Bình Dương đang chỉ đạo Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh tăng cường trong công tác tổ chức, tiếp nhận giải quyết hồ sơ, thủ tục hưởng trợ cấp thất nghiệp cho NLĐ nhanh, đúng và kịp thời; tăng cường thu thập thông tin tuyển dụng của các DN trên địa bàn để hỗ trợ NLĐ tiếp cận các vị trí việc làm, giới thiệu đến DN nộp hồ sơ trong ngày.

. Công đoàn Khu Công nghệ cao và các KCN Đà Nẵng ngày 12-6 cho biết tình hình sản xuất – kinh doanh của các DN vẫn rất khó khăn, nhất là các ngành gỗ, thủy sản, may mặc… Một số DN chỉ giải quyết được 40% – 60% việc làm cho NLĐ. Có DN thỏa thuận với NLĐ nghỉ việc không lương; xây dựng phương án giảm lao động, giảm giờ làm việc và làm việc luân phiên. Chia sẻ khó khăn với NLĐ, Công đoàn Khu Công nghệ cao và các KCN Đà Nẵng đã rà soát, đề nghị Công đoàn cấp trên hỗ trợ 2.264 trường hợp với tổng số tiền trên 1 tỉ đồng. 


N.Thảo – H.Định