Hướng nghiệp, giới thiệu việc làm cho học sinh, sinh viên

Tại ngày hội, có 31 doanh nghiệp và các cơ sở giáo dục, giáo dục nghề nghiệp trong và ngoài tỉnh tuyển dụng, tuyển sinh gần 2.300 vị trí các ngành nghề như: du lịch, nông lâm, ngoại ngữ, kinh tế… Ngoài giao lưu, định hướng nghề nghiệp, HS, sinh viên còn được tư vấn xu thế thị trường tuyển dụng, tình hình lao động – việc làm trên địa bàn tỉnh và phổ biến các chính sách hỗ trợ đào tạo nghề.

Dịp này, Trung tâm Hỗ trợ thanh thiếu nhi Việt Nam tặng Tỉnh Đoàn Thừa Thiên – Huế mô hình phát triển kinh tế trị giá 500 triệu đồng; trang thiết bị hoạt động (trị giá 120 triệu đồng) cho Trung tâm Dịch vụ việc làm thanh niên tỉnh và 10 suất học bổng cho các HS khó khăn.


Q.Nhật