Hỗ trợ đào tạo nghề cho lao động của doanh nghiệp vừa và nhỏ

Để hướng dẫn cơ chế sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước chi thường xuyên hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa theo Nghị định số 80/2021/NĐ-CP, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư 52/2023/TT-BTC.

Một trong những nội dung nổi bật của Thông tư 52 là cơ chế hỗ trợ đào tạo nghề cho lao động của doanh nghiệp vừa và nhỏ.

Hỗ trợ đào tạo nghề cho lao động của doanh nghiệp vừa và nhỏ - Ảnh 1.

Công tác đào tạo nghề cho người lao động ở doanh nghiệp rất được quan tâm

Theo Điều 10 Thông tư 52/2023/TT-BTC, người lao động đã làm việc trong doanh nghiệp nhỏ và vừa tối thiểu 6 tháng liên tục khi tham gia khóa đào tạo nghề trình độ sơ cấp hoặc chương trình đào tạo từ 3 tháng trở xuống được ngân sách nhà nước hỗ trợ một lần chi phí đào tạo nghề với mức chi theo thông báo của cơ sở đào tạo nghề nghiệp nhưng tối đa không quá 2 triệu đồng/người/khóa học.

Thông tư 52/2023/TT-BTC có hiệu lực từ ngày 23-9-2023.


V.Linh