Gần 3 triệu người được tăng lương hưu, trợ cấp

Trên 2,96 triệu người được điều chỉnh lương hưu, trợ cấp BHXH, trợ cấp hằng tháng từ đầu năm nay, theo Nghị định 108 của Chính phủ.

Bảo hiểm xã hội Việt Nam ngày 5/1 cho biết, cơ quan này tính toán với mức tăng 7,4%, tổng kinh phí dành chi trả trong tháng một gần 1.052 tỷ đồng. Trong đó khoảng 904.000 người hưởng từ ngân sách Nhà nước hơn 257 tỷ đồng, hơn 2 triệu người hưởng từ nguồn Quỹ BHXH với số tiền 794 tỷ đồng.

Nhân viên bưu điện hướng dẫn chi trả trợ cấp cho người già trên 80 tuổi, tháng 4/2021. Ảnh: Hà Ngọc

Nhân viên bưu điện hướng dẫn chi trả trợ cấp cho người già trên 80 tuổi, tháng 4/2021. Ảnh: Hà Ngọc

Người hưởng lương hưu, trợ cấp trước ngày 1/1/1995 sẽ được điều chỉnh đạt 2,5 triệu đồng một tháng. Người hưởng thấp hơn 2,3 triệu đồng được tăng thêm 200.000 đồng mỗi tháng; người hưởng từ 2,3 đến dưới 2,5 triệu đồng được điều chỉnh đủ 2,5 triệu đồng.

Các nhóm thụ hưởng gồm cán bộ, công chức, công nhân, viên chức và người lao động, quân nhân, công an và người làm công tác cơ yếu đang hưởng lương hưu hàng tháng; cán bộ xã, phường, thị trấn; người đang hưởng trợ cấp mất sức lao động.

Thống kê của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội, cuối 2020, Việt Nam có khoảng 14,1 triệu người sau độ tuổi nghỉ hưu. Hơn 3,1 triệu người trong số đó đang được hưởng lương hưu và bảo hiểm xã hội hàng tháng; 1,8 triệu người hưởng trợ cấp hưu trí. Còn hơn 9,2 triệu người sau độ tuổi nghỉ hưu chưa được hưởng một tầng an sinh nào khác.

Những khoảng trống trong lưới an sinh

Những khoảng trống trong lưới an sinh

Những “khoảng trống” trong lưới an sinh xã hội. Video: Tạ Lư

Trong dự thảo Luật Bảo hiểm xã hội sửa đổi sắp lấy ý kiến, cơ quan soạn thảo tính toán sửa đổi điều kiện hưởng chế độ hưu trí theo hướng giảm dần số năm đóng tối thiểu từ 20 xuống 15, tiến tới còn 10 năm. Việc điều chỉnh tạo điều kiện cho người lao động tham gia BHXH muộn, đóng BHXH trong thời gian ngắn được hưởng lương hưu. Chính sách sẽ bổ sung những quy định mới nhằm giảm dần tuổi hưởng trợ cấp hưu trí xã hội phù hợp với khả năng ngân sách.

Ngoài ra, cơ quan chuyên môn sẽ xây dựng hệ thống BHXH đa tầng, linh hoạt bằng cách bổ sung các quy định trợ cấp hưu trí xã hội gồm: trợ cấp hưu trí xã hội; hệ thống BHXH khu vực bắt buộc lẫn tự nguyện; bảo hiểm hưu trí bổ sung. Luật sửa đổi cũng sẽ bổ sung quy định trợ cấp đối với người lao động đóng BHXH nhưng không đủ điều kiện hưởng lương hưu, nếu không nhận BHXH một lần sẽ được hưởng trợ cấp hưu trí xã hội sớm hơn và mức trợ cấp hàng tháng cao hơn.

Hồng Chiêu