Gần 1,9 triệu lao động được tư vấn, giới thiệu việc làm

Tổng số người được tư vấn, giới thiệu việc làm là 1.892.271 lượt người, tăng 25,1% so với cùng kỳ năm 2021; số người được hỗ trợ học nghề là 19.526 người, tăng 10,8% so với cùng kỳ năm 2021.

Gần 1,9 triệu lao động được tư vấn, giới thiệu việc làm - Ảnh 1.

Lao động mất việc tại TP HCM được tư vấn việc làm. Ảnh: HUỲNH NHƯ

Năm 2023, Cục Việc làm sẽ tập trung hoàn thiện hồ sơ đề nghị xây dựng Luật Việc làm (sửa đổi); củng cố hệ thống thông tin phân tích dự báo thị trường lao động; phát triển, gắn kết hệ thống trung tâm dịch vụ việc làm các tỉnh, thành phố thành một hệ thống kết nối với nhau chặt chẽ, thông suốt, góp phần hỗ trợ kết nối cung – cầu lao động và điều phối hoạt động của thị trường một cách thiết thực, hiệu quả.


N.Tú