Gần 1.400 nhân viên Tập đoàn Đất Xanh nghỉ việc

Công ty CP Tập đoàn Đất Xanh (mã chứng khoán: DXG) vừa công bố

báo cáo tài chính

quý I, với doanh thu giảm tới 79% so với cùng kỳ, xuống 378 tỷ đồng. Trong đó, doanh thu từ bán căn hộ và đất nền trong kỳ chỉ ghi nhận gần 268 tỷ đồng, giảm gần 73% so với quý I/2022. Doanh thu từ dịch vụ môi giới cũng chỉ gần 83 tỷ, tương ứng 1/9 con số cùng kỳ năm trước.

Kết quả, DXG lỗ sau thuế 117 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ năm trước lãi 536 tỷ. Tại thời điểm ngày 31/3, tổng tài sản của DXG đạt 30.480 tỷ đồng, tăng 0,5% so với đầu năm. Tổng nợ vay thời điểm cuối quý I ghi nhận 5.966 tỷ đồng, trong đó nợ vay ngắn hạn chiếm 2.190 tỷ đồng, còn lại là dài hạn.

Số lượng nhân sự của Đất Xanh tiếp tục giảm 1.384 người so với thời điểm đầu năm.

Đáng chú ý, trong thuyết minh báo cáo tài chính, số lượng

nhân sự của Đất Xanh

tại thời điểm 31/3 ghi nhận gần 2.400 người, giảm gần 1.400 người so với thời điểm đầu năm.

Tại báo cáo tài chính quý IV/2022 của Đất Xanh cho thấy, doanh nghiệp này đã mạnh tay cắt giảm nhân sự. Cụ thể, Tập đoàn Đất Xanh giảm gần 3.200 người. Trong đó, một công ty con của Tập đoàn Đất Xanh là Công ty CP Dịch vụ Bất động sản Đất Xanh (mã chứng khoán: DXS) sa thải hơn 3.000 người. Như vậy, hai doanh nghiệp này có biến động tổng cộng hơn 3.100 người chỉ trong quý IV/2022, đứng đầu thị trường địa ốc về cắt giảm nhân sự. Tổng cộng, trong 6 tháng qua gần 4.500 người.

Dự kiến, Đất Xanh sẽ tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 vào ngày 19/5. Tập đoàn này sẽ trình cổ đông thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2023 với chỉ tiêu doanh thu 5.500 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế thuộc về cổ đông công ty mẹ 158 tỷ đồng, giảm 27%.

Đất Xanh cũng trình cổ đông phương án

không chia cổ tức

năm 2022, chỉ trích các quỹ khen thưởng phúc lợi và quỹ đầu tư phát triển, giữ lại 204 tỷ đồng lợi nhuận.


Theo Duy Quang