Được tuyển dụng lao động nước ngoài?

SỞ LAO ĐỘNG – THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI TP HCM trả lời: Đối với hình thức làm việc di chuyển trong nội bộ DN cũng phải thực hiện theo đúng quy định tại khoản 1 điều 152 Bộ Luật Lao động. Cụ thể, DN, cơ quan, tổ chức, cá nhân, nhà thầu chỉ được tuyển dụng người lao động nước ngoài vào làm vị trí công việc quản lý, điều hành, chuyên gia và lao động kỹ thuật mà người lao động Việt Nam chưa đáp ứng được theo nhu cầu sản xuất – kinh doanh. Đề nghị công ty ông Danh căn cứ quy định trên để thực hiện.