Đồng Tháp phấn đấu đưa 1.500 lao động đi làm việc ở nước ngoài

Từ đầu tháng 2-2023, trung tâm đã tổ chức phiên giao dịch việc làm tại các huyện Hồng Ngự, Tân Hồng và TP Hồng Ngự, tạo điều kiện thuận lợi cho hơn 1.000 lao động, học sinh tại địa phương tìm kiếm việc làm và học nghề.

Đồng Tháp phấn đấu đưa 1.500 lao động đi làm việc ở nước ngoài - Ảnh 1.

Người lao động Đồng Tháp trả lời phỏng vấn trực tuyến trước khi đi làm việc ở nước ngoài

Năm 2022, Đồng Tháp đưa hơn 1.770 lao động đi làm việc ở nước ngoài; 1.475 lao động đã về nước sau khi hết hạn làm việc ở nước ngoài. Qua khảo sát, 1.113 lao động tự tạo việc làm hoặc làm việc cho các công ty của nước ngoài đang đầu tư tại Việt Nam; có 362 lao động tiếp tục sang nước ngoài để làm việc theo hợp đồng.

Theo Trung tâm Dịch vụ Việc làm tỉnh Đồng Tháp, năm 2023, tỉnh phấn đấu đưa từ 1.500 lao động trở lên đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng; 100% xã, phường, thị trấn trong tỉnh đều có lao động đi làm việc ở nước ngoài.


Tin-ảnh: G.Nam