Đồng Nai thúc đẩy tạo việc làm bền vững

Theo đó, Đồng Nai phấn đấu đến năm 2025, tỉ trọng lao động nông nghiệp trong tổng số lao động xã hội khoảng 31%; tỉ lệ lao động qua đào tạo có bằng cấp, chứng chỉ đạt 30%; duy trì tỉ lệ thất nghiệp chung ở mức thấp nhất dưới 2%.

Tỉ lệ lực lượng lao động trong độ tuổi tham gia BHXH đạt 56%, trong đó nông dân và lao động khu vực phi chính thức tham gia BHXH tự nguyện chiếm khoảng 2,5% lực lượng lao động trong độ tuổi tham gia bảo hiểm thất nghiệp; chỉ số đánh giá mức độ hài lòng của người tham gia BHXH đạt mức 85%.

Đồng Nai thúc đẩy tạo việc làm bền vững - Ảnh 2.

Đến năm 2025, tỉnh Đồng Nai phấn đấu duy trì tỉ lệ thất nghiệp ở mức dưới 2%. Ảnh: TÙNG LÂM

Kế hoạch cũng đề ra 3 nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm, trong đó có thúc đẩy tạo việc làm bền vững và sử dụng hiệu quả lực lượng lao động; chú trọng thực hiện phân luồng, nâng cao chất lượng nhân lực đáp ứng yêu cầu của thị trường lao động…


N.Huỳnh