Điều kiện, thủ tục vay vốn tự tạo việc làm

Ông TRẦN VĂN TRIỀU, Giám đốc Trung tâm Tư vấn pháp luật LĐLĐ TP HCM, trả lời: Theo quy định tại điểm b khoản 1 điều 12 Luật Việc làm, NLĐ được vay vốn từ Quỹ Quốc gia về việc làm khi có đủ các điều kiện: Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ; có nhu cầu vay vốn để tự tạo việc làm hoặc thu hút thêm lao động có xác nhận của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền nơi thực hiện dự án; cư trú hợp pháp tại địa phương nơi thực hiện dự án.

Căn cứ Quyết định 343/QĐ-LĐTBXH của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội, NLĐ muốn vay vốn hỗ trợ tạo việc làm, duy trì và mở rộng việc làm từ Quỹ Quốc gia về việc làm, trước tiên phải lập hồ sơ vay vốn gửi Ngân hàng Chính sách xã hội địa phương nơi thực hiện dự án.

Hồ sơ gồm: Giấy đề nghị vay vốn có xác nhận của UBND cấp xã về nơi thực hiện dự án (theo Mẫu số 1 ban hành kèm theo Nghị định 104/2022/NĐ-CP); bản sao của một trong các loại giấy tờ: giấy xác nhận thông tin về cư trú, giấy thông báo số định danh cá nhân và thông tin công dân trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư trong trường hợp Ngân hàng Chính sách xã hội không thể khai thác được thông tin cư trú của công dân trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.

Trong thời hạn giải quyết hồ sơ là 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ theo quy định.