Chủ tịch Đèo Cả bắt dàn lãnh đạo đạt học vị tiến sỹ, Chủ tịch FPT Telecom Hoàng Nam Tiến khoe 29% cán bộ, chuyên gia, quản lý, giám đốc có trình độ Cao đẳng

Ngày 30/10/2023, Chủ tịch Hội đồng quản trị Tập đoàn Đèo Cả đã ký nghị quyết HĐQT về việc giao nhiệm vụ học tập, nghiên cứu nâng cao học vị đối với nhân sự tham gia công tác quản lý, điều hành.

Theo đó, HĐQT giao nhiệm vụ học tập và nghiên cứu đối với các Phó Chủ tịch HĐQT Tập đoàn (không bao gồm thành viên độc lập HĐQT) tham gia chương trình nghiên cứu sinh theo lĩnh vực được phân công và đến 31/12/2028 đạt học vị tiến sĩ.

HĐQT cũng giao nhiệm vụ học tập và nghiên cứu đối với Ban Điều hành Tập đoàn, Ban Điều hành đơn vị thành viên và Văn phòng HĐQT (Chánh Văn phòng/phó Chánh Văn phòng, trợ lý, thư ký, chuyên viên tổng hợp) tham gia học tập chương trình cao học theo lĩnh vực chuyên môn được phân công đến 31/12/2026 đạt học vị thạc sĩ.

Các cá nhân hoàn thành nhiệm vụ học tập và nghiên cứu đạt học vị theo quy định sẽ được Chủ tịch HĐQT khen thưởng tùy theo tình hình thực tế và kết quả học tập nghiên cứu. Đối với các các cá nhân không hoàn thành các chương trình nâng cao học vị, tuỳ vào tình hình thực tế, Chủ tịch HĐQT sẽ xem xét kỷ luật hoặc đề xuất cấp có thẩm quyền kỷ luật bằng các hình thức như bãi nhiệm, miễn nhiệm, điều chuyển công việc…

Việc này cho thấy Chủ tịch Tập đoàn Đèo Cả – ông Hồ Minh Hoàng khá coi trọng trình độ và bằng cấp của cấp dưới.

Trái ngược với ông Hoàng, Chủ tịch của Tập đoàn FPT Telecom – ông Hoàng Nam Tiến trong một chương trình về kinh doanh đã thẳng thắn chia sẻ về giá trị của tấm bằng đại học hiện nay.

Cụ thể, khi trao đổi với một ứng viên có bằng cao đẳng, ông Tiến cho biết:

“Nơi tôi đang làm việc có 29% cán bộ, chuyên gia, quản lý, giám đốc có trình độ Cao đẳng. Như vậy,


bằng cấp không quan trọng, quan trọng là năng lực của bạn và khả năng tự học đến đâu

“.

Việc bằng cấp có quan trọng hay không cũng là một chủ đề gây tranh cãi bấy lâu nay. Theo một số người, tấm bằng chỉ là bước đệm đầu tiên để tìm việc làm, nhưng nó không phải yếu tố duy nhất quyết định chất lượng công việc. Trên thực tế, câu chuyện hàng trăm cử nhân tốt nghiệp từ những trường Đại học hàng đầu nhưng rơi vào tình trạng thất nghiệp cũng là minh chứng cho giá trị tấm bằng đại học đang ngày càng “rớt giá”.

Bên cạnh đó, có không ít ý kiến cho rằng, sở hữu tấm bằng đại học vẫn là con đường ngắn nhất để đạt tới thành công. Khi học Đại học, bạn không chỉ được trau dồi kiến thức chuyên môn mà còn được trao rất nhiều cơ hội khác như mở rộng mối quan hệ trong ngành, phát triển kỹ năng mềm…. Tấm bằng còn trở nên quan trọng hơn khi các nhà tuyển dụng ngày càng đòi hỏi yêu cầu cao về bằng cấp.


Theo Ngọc Điệp