Chi thêm hơn 1.150 tỷ đồng từ Quỹ Bảo hiểm thất nghiệp hỗ trợ lao động

Ủy ban Thường vụ Quốc hội quyết định sử dụng 1.155 tỷ đồng từ kết dư Quỹ Bảo hiểm thất nghiệp để hỗ trợ lao động đã nộp hồ sơ, nhưng chưa nhận được tiền.

Chiều 12/8, Văn phòng Quốc hội công bố nghị quyết của Thường vụ Quốc hội tiếp tục chi trả hỗ trợ đối với người lao động theo Nghị quyết 03/2021. Các cơ quan sẽ chi trả cho người lao động, chậm nhất là ngày 10/9.

Chính phủ được giao chi trả đúng thời hạn, báo cáo kết quả tại phiên họp tháng 9 của Thường vụ Quốc hội. Hội đồng Dân tộc, các ủy ban của Quốc hội và đoàn đại biểu Quốc hội giám sát việc thực hiện.

Công nhân làm việc tại xưởng công ty may mặc tại quận Tân Bình, TP HCM, ngày 21/10/2021. Ảnh: Quỳnh Trần

Công nhân làm việc tại xưởng công ty may mặc tại quận Tân Bình, TP HCM, ngày 21/10/2021. Ảnh: Quỳnh Trần

Theo thống kê, sau ngày 31/12/2021 – hạn cuối giải ngân gói hỗ trợ người lao động, doanh nghiệp bị ảnh hưởng bởi Covid-19, vẫn còn hơn 414.000 lao động đủ điều kiện hưởng 18-3,3 triệu đồng, đã nộp hồ sơ đúng thời hạn, nhưng chưa được nhận tiền. Những người này đã kê khai sai thông tin nên không liên lạc được; vì lý do bất khả kháng chưa đến nhận tiền; thông tin hỗ trợ chưa chính xác hoặc có nguyện vọng đổi hình thức nhận tiền…

Vì thế, Chính phủ đã đề nghị Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho phép tiếp tục chi hỗ trợ lao động bị ảnh hưởng bởi Covid-19 từ Quỹ Bảo hiểm thất nghiệp.

Đến hết năm 2021, Quỹ Bảo hiểm thất nghiệp kết dư hơn 60.600 tỷ đồng. Bộ Lao động Thương binh và Xã hội tính toán, nếu tiếp tục chi hỗ trợ cho 414.000 lao động, kết dư Quỹ còn 55.750 tỷ đồng, “vẫn đảm bảo an toàn vì cao hơn hai lần tổng chi bảo hiểm thất nghiệp năm 2021”.

Trước đó tháng 9/2021, Thường vụ Quốc hội ban hành chính sách hỗ trợ người lao động, doanh nghiệp bị ảnh hưởng bởi Covid-19 từ Quỹ Bảo hiểm thất nghiệp. Thời gian thực hiện từ 1/10/2021 đến 31/12/2021, riêng doanh nghiệp được giảm đóng Quỹ trong 12 tháng, tới hết tháng 9/2022.

Đến tháng 3/2022, gói hỗ trợ đã chi cho gần 13 triệu lao động, giải ngân 30.800 tỷ đồng. Hơn 346.800 doanh nghiệp được giảm đóng Quỹ Bảo hiểm thất nghiệp, tương ứng gần 11,5 triệu lao động với số tiền giảm đóng khoảng 4.400 tỷ đồng.

Sơn Hà