Cảnh báo tình trạng lừa đảo lợi dụng chương trình lao động nông nghiệp tại Úc

Điều này không phù hợp với nội dung thỏa thuận trong bản ghi nhớ về hỗ trợ công dân Việt Nam tham gia Chương trình lao động nông nghiệp Úc được ký kết ngày 28-3 giữa Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội (LĐ-TB-XH) Việt Nam với Bộ Ngoại giao và Thương mại Úc.

Nhằm ngăn ngừa tình trạng cá nhân, tổ chức lợi dụng để lừa đảo, thu tiền của người lao động, Bộ LĐ-TB-XH vừa ban hành công văn đề nghị các sở LĐ-TB-XH phối hợp tuyên truyền, thông tin tới người dân tại địa phương về việc không đăng ký với bất kỳ cá nhân, tổ chức nào (bao gồm cả các cá nhân, tổ chức tự nhận là đại diện chủ sử dụng lao động tại Úc) để tham gia chương trình lao động nông nghiệp ở Úc.

Trước đó, Chính phủ Úc đã công bố chương trình thị thực cho lao động trong lĩnh vực nông nghiệp và Việt Nam được lựa chọn là nước ưu tiên. Dự kiến, Úc sẽ tiếp nhận lao động Việt Nam với số lượng khoảng 1.000 người/năm; mức lương cơ bản (chưa trừ chi phí sinh hoạt) là từ 3.200-4.000 AUD/tháng (tương đương khoảng 52,8-66 triệu đồng).


G.Nam