Cần quan tâm nhiều hơn lao động về nước

Theo Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội, số lượng lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài từ năm 2013 – 2021 gần 1 triệu người. Lực lượng này sau khi về nước trở thành nguồn lực cho phát triển kinh tế – xã hội trong nước và là nhân tố quan trọng giúp lan tỏa tác phong công nghiệp, kỷ luật lao động và là cầu nối văn hóa giữa Việt Nam và quốc tế. Bên cạnh đó, họ còn có những kinh nghiệm, kiến thức, vì vậy cần có chính sách khuyến khích, tạo điều kiện thuận lợi để họ về nước đầu tư sản xuất – kinh doanh, tạo việc làm cho mình và người khác.

Cần quan tâm nhiều hơn lao động về nước - Ảnh 1.

Nhiều lao động về nước được đơn vị phái cử kết nối, giới thiệu việc làm

Tại hội thảo, nhiều đại biểu cho rằng khi về nước, lao động di cư, nhất là lao động trẻ luôn gặp khó khăn trong việc chấp nhận mức lương thấp trên thị trường lao động Việt Nam. Nhiều người từ chối những lời mời làm việc với mức lương thấp, nên tìm kiếm việc làm ở nước khác. Những người chấp nhận mức lương thấp cũng rời bỏ việc làm khi tìm được một công việc trả lương cao hơn.


Tin-ảnh: G.Nam