Bình Dương: Xây dựng văn hóa làm việc an toàn

Học viên đã được nghe tiến sĩ Trịnh Hồng Lân, Phân viện trưởng Phân viện Khoa học AT-VSLĐ và BVMT miền Nam, truyền đạt các nội dung: Nhận diện nguy cơ và đánh giá rủi ro AT-VSLĐ trong DN; Luật BVMT; các chính sách pháp luật về BVMT đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ; những vấn đề cơ bản về văn hóa an toàn trong sản xuất ở Việt Nam; cách triển khai, tự đánh giá kết quả thực hiện văn hóa an toàn tại DN.

Bình Dương: Xây dựng văn hóa làm việc an toàn - Ảnh 1.

Gần 200 cán bộ Công đoàn cơ sở, phụ trách an toàn, vệ sinh lao động tham dự lớp tập huấn

Ngoài ra, các học viên còn trao đổi, thảo luận về những khó khăn, vướng mắc thực tế liên quan vấn đề BVMT, an toàn lao động… tại nơi làm việc.


Tin-ảnh: Đ.Trọng