Bình Dương kết nối việc làm cho người mất việc

Qua khảo sát, rất nhiều công nhân (CN) gặp khó khăn đã về quê, số còn lại cố gắng bám trụ tìm việc làm mới.

Thiết thực hỗ trợ CN mất việc, LĐLĐ tỉnh Bình Dương đã liên tục cập nhật thông tin doanh nghiệp có nhu cầu tuyển dụng trên địa bàn tại website: congdoanbinhduong.org.vn. Hiện đã có 40 doanh nghiệp có nhu cầu tuyển dụng với số lao động cần tuyển lên đến hàng chục ngàn người. Ngành, nghề tuyển dụng chủ yếu là may mặc, chế biến thực phẩm, cơ khí, điện tử… Các Công đoàn cơ sở và CN có thể liên hệ trực tiếp cán bộ tuyển dụng theo số điện thoại đã niêm yết.


C.Loan