“SHOKUMU KEIREKISHO (職務経歴書)”

Bạn đã từng nghe đến cụm từ “Shokumu Keirekisho(職務経歴書)” chưa? Sự khác nhau giữa “Rirekisho(履歴書) & Shokumu Keirekisho(職務経歴書)” là gì?

Trong xã hội Nhật Bản hiện đại, để có được 1 công việc chính thức, hay mỗi khi chuyển việc, ngoài “Rirekisho” (履歴書) – CV tiếng Nhật, ứng viên thường làm thêm 1 bản tóm tắt công việc và kinh nghiệm tích lũy “Shokumu Keirekisho(職務経歴書)”.

“Shokumu Keirekisho(職務経歴書)” chính xác là bản tổng hợp tóm tắc tất cả những công việc mà ứng viên đã từng làm cũng như kinh nghiêm, thành tựu họ đã đạt được trong quá trinh học tâp, làm việc. Ở đó, họ sẽ thể hiện những gì tốt nhất để chứng mình rằng họ phù hợp với yêu cầu công việc mà Nhà tuyển dụng đưa ra.

Vì cùng là bản sơ lược, giới thiệu bản thân nên “Shokumu Keirekisho(職務経歴書)” và “Rirekisho(履歴書)” có 1 số điểm tương đồng với nhau. Ở cả hai loại đều nêu lên quá trinh học tập và làm việc, cũng như có phần để ứng viên giới thiệu các kỹ năng, thành tích của mình với Nhà tuyển dụng. Thế nhưng, không giống như “Rirekisho(履歴書) ” chỉ nêu ra thời gian làm việc và tên công ty bạn từng làm; “Shokumu Keirekisho(職務経歴書)” không chỉ yêu cầu 2 yếu tố trên mà còn cần có: phần giới thiệu về công ty cũ (làm việc trong lĩnh vực nào, quy mô ra sao…), vị trí đảm nhận, nội dung công việc, kinh nghiệm tích lũy được trong quá trình làm việc…

Trong 1 bản “Shokumu Keirekisho(職務経歴書)”, ứng viên cần diễn đạt một các nhất quán, rõ ràng, cụ thể. Ví dụ: Nên liệt kê theo trình tự thời gian; Nếu là việc làm thêm phải ghi rõ tên công ty và ghi rõ “Arubaito(アルバイト)”; Nếu đang có dự định dự thi kỳ thi nào đó, cần ghi “Benkyochu(勉強中)” hay “Shutokuyotei(取得予定)”;…

Bởi từ đó, Nhà tuyển dụng sẽ đáng giá tính cách, kỹ năng và kinh nghiệm của bạn. Thông qua đó họ có thể đáng giá bạn có thể thích hợp với vị trí không? Mong muốn làm việc của bạn như thế nào? Có kỹ năng thuyết trình không? Có thể chấp nhận được lý cho chuyển việc của bạn không?…

Chính bởi lý do đó, “Shokumu Keirekisho(職務経歴書)” mới trở thành 1 trong 2 loại CV tiếng Nhật quan trọng đối với một người ứng viên đi tìm việc. Vậy các bạn ứng viên, các bạn hãy chuẩn bị cho mình 1 bản “Shokumu Keirekisho(職務経歴書)” thật cẩn thận và chi tiết để gây được ấn tượng tốt nhất với Nhà tuyển dụng