TP HCM thu hút lao động trình độ cao

Khảo sát cho thấy xu hướng nhu cầu nhân lực qua đào tạo chiếm 82,92%; trong đó, trình độ từ đại học trở lên chiếm 12,46%, cao đẳng chiếm 17,04%, trung cấp chiếm 26,04%, sơ cấp nghề – công nhân kỹ thuật lành nghề chiếm 27,38%. Ngoài những yêu cầu về trình độ chuyên môn, xu hướng thị trường lao động hiện nay vẫn chú trọng lao động có kinh nghiệm làm việc, trình độ ngoại ngữ và một số kỹ năng khác. Môi trường làm việc chuyên nghiệp luôn đòi hỏi người lao động phải tự trang bị những kiến thức, kỹ năng phù hợp, đáp ứng nhu cầu thị trường lao động.

TP HCM thu hút lao động trình độ cao - Ảnh 1.

Nghề kỹ thuật cao đang có thu nhập tốt

Dự kiến trong năm 2020, TP HCM có nhu cầu trên 323.000 việc làm, trong đó 135.000 việc làm mới. Các nhóm ngành kinh doanh, thương mại, dịch vụ cần nhiều nhân lực.


Tin-ảnh: T.Đồng