Tỉ lệ lao động thất nghiệp, thiếu việc làm đều giảm

Các thị trường tiếp nhận nhiều lao động Việt Nam là: Đài Loan (Trung Quốc): 5.027 người, Nhật Bản: 2.775 người, Trung Quốc: 168 người, Singapore: 49 người, Hungary: 46 người… Như vậy, trong 9 tháng đầu năm 2022, tổng số lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài là 103.026 người, đạt 114,47% kế hoạch năm (bằng 240,6% so với cùng kỳ năm ngoái).

Tỉ lệ lao động thất nghiệp, thiếu việc làm đều giảm - Ảnh 1.

Các lao động từ Đồng Tháp di chuyển lên TP HCM để bay sang Nhật Bản làm việc Ảnh: GIANG NAM

* Theo Tổng cục Thống kê – Bộ Kế hoạch và Đầu tư, tình hình lao động, việc làm quý III/2022 tiếp tục đà phục hồi; lực lượng lao động, số người đang làm việc và thu nhập bình quân tháng tăng so với quý trước và cùng kỳ năm ngoái. Tỉ lệ thất nghiệp và thiếu việc làm giảm so với quý trước và cùng kỳ năm ngoái. Tính chung 9 tháng đầu năm 2022, tỉ lệ thất nghiệp của lao động trong độ tuổi là 2,35%. Trong đó, tỉ lệ thất nghiệp ở khu vực thành thị là 2,88% và ở khu vực nông thôn là 2,02%.

Lực lượng lao động từ 15 tuổi trở lên của cả nước ước tính 51,9 triệu người. Tỉ lệ tham gia lực lượng lao động 9 tháng đầu năm 2022 ước đạt 68,5%, tăng 0,9 điểm phần trăm so với cùng kỳ năm trước. Lao động 15 tuổi trở lên có việc làm trong quý III/2022 ước tính 50,8 triệu người. Con số này bao gồm 14 triệu người đang làm việc ở khu vực nông – lâm nghiệp và thủy sản (chiếm 27,6%); 17 triệu người ở khu vực công nghiệp và xây dựng (33,4%); 19,8 triệu người ở khu vực dịch vụ (39%).


M.Chiến – G.Nam