Thỏa thuận làm thêm giờ

VŨ THANH HIỀN ([email protected]) hỏi: “Theo quy định, lao động nữ (LĐN) làm nghề, công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm được giảm bớt 1 giờ làm việc hằng ngày mà không bị cắt giảm tiền lương và quyền, lợi ích cho đến hết thời gian nuôi con dưới 12 tháng tuổi. Trường hợp LĐN vẫn muốn làm thêm giờ trong 1 giờ được nghỉ và doanh nghiệp (DN) đồng ý thì có vi phạm quy định pháp luật không?”.

Luật sư NGUYỄN VĂN PHÚC, Đoàn Luật sư TP HCM, trả lời: Điều 107 Bộ Luật Lao động năm 2019 quy định người sử dụng lao động được sử dụng người lao động (NLĐ) làm thêm giờ khi đáp ứng đầy đủ các yêu cầu: Phải được sự đồng ý của NLĐ; bảo đảm số giờ làm thêm của NLĐ không quá 50% số giờ làm việc bình thường trong 1 ngày (trường hợp áp dụng quy định thời giờ làm việc bình thường theo tuần thì tổng số giờ làm việc bình thường và số giờ làm thêm không quá 12 giờ trong 1 ngày); không quá 40 giờ trong 1 tháng; bảo đảm số giờ làm thêm của NLĐ không quá 200 giờ trong 1 năm, trừ trường hợp quy định tại khoản 3 điều này. Bên cạnh đó, tại khoản 1 điều 4 Bộ Luật Lao động quy định khuyến khích những thỏa thuận bảo đảm cho NLĐ có điều kiện thuận lợi hơn so với quy định của pháp luật về lao động. Như vậy, trong thời gian mang thai nhưng LĐN có nhu cầu và có đủ sức khỏe để làm thêm giờ thì có thể thỏa thuận với người sử dụng lao động để được làm thêm giờ.