Thay đổi thủ tục kỷ luật công chức, viên chức

Thủ tục xử lý kỷ luật công chức, viên chức theo quy định tại Điều 25, 32 Nghị định 112/2020 gồm 3 bước: Tổ chức họp kiểm điểm; Thành lập Hội đồng kỷ luật; Ra quyết định xử lý kỷ luật.

Tuy nhiên, Nghị định 71/2023 đã bổ sung quy định về các trường hợp không cần tổ chức họp kiểm điểm, thành lập Hội đồng kỷ luật. Trong đó, không tổ chức họp kiểm điểm đối với trường hợp: Công chức, viên chức vi phạm trong thời gian công tác tại cơ quan cũ, đã chuyển sang cơ quan mới thì phát hiện vi phạm đó còn trong thời hiệu kỷ luật; Công chức, viên chức đang bị khởi tố, tạm giữ, tạm giam chờ kết luận điều tra, truy tố, xét xử về hành vi vi phạm pháp luật trừ trường hợp theo quyết định của cấp có thẩm quyền; Đã tổ chức kiểm điểm và cá nhân đã nhận trách nhiệm về hành vi vi phạm.

Thay đổi thủ tục kỷ luật công chức, viên chức - Ảnh 2.

Công chức tại TP HCM trong giờ làm việc. Ảnh minh họa của Hoàng Triều

Không tổ chức họp kiểm điểm, thành lập Hội đồng kỷ luật trong trường hợp: Đã có kết luận về hành vi vi phạm và có đề xuất hình thức kỷ luật cụ thể; Bị tòa án kết án mà không được hưởng án treo hoặc bị kết án về hành vi tham nhũng; Đã có quyết định kỷ luật Đảng trừ trường hợp bị thành lập Hội đồng kỷ luật.

Nghị định 71/2023 có hiệu lực từ ngày 20-9-2023.


V.Linh