Tạo cơ hội việc làm, thu nhập tốt hơn cho người lao động

Đề án nhằm cụ thể hóa Chương trình số 1306/CTr-TLĐ ngày 15-8-2019 của Ban Chấp hành Tổng LĐLĐ Việt Nam về “CĐ Việt Nam đồng hành với Chính phủ nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia và phát triển bền vững đất nước, giai đoạn 2019-2023”. Mục tiêu đề án nhằm tạo cơ hội để NLĐ có việc làm tốt hơn, thu nhập cao hơn, thích ứng nhanh với sự phát triển của thị trường lao động.

Tạo cơ hội việc làm, thu nhập tốt hơn cho người lao động - Ảnh 1.

Người lao động cần được hỗ trợ nâng cao kỹ năng nghề

Để thực hiện mục tiêu trên, Tổng LĐLĐ Việt Nam yêu cầu các cấp CĐ thực hiện 4 nhóm nhiệm vụ và các giải pháp, gồm: Tham gia xây dựng chính sách, pháp luật, quy chế, quy định và giám sát công tác đào tạo chuyển đổi nghề cho NLĐ; nâng cao năng lực CĐ tham gia đào tạo chuyển đổi nghề cho NLĐ; triển khai có hiệu quả các phong trào thi đua và làm tốt công tác khen thưởng, tạo động lực và môi trường để NLĐ tích cực học tập, nâng cao trình độ, sẵn sàng chuyển đổi nghề nghiệp.


Tin-ảnh: N.Tú