Quảng Nam: Đưa 12.000 người ra nước ngoài làm việc

Mục tiêu đặt ra là tạo chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức và hành động của các cấp, ngành, cán bộ, công chức, viên chức, NLĐ và các tầng lớp nhân dân để thúc đẩy và quản lý chặt chẽ công tác đưa NLĐ đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng. Giai đoạn 2023-2030, toàn tỉnh phấn đấu đưa 12.000 lao động đi làm việc ở nước ngoài (bình quân mỗi năm 1.500 lao động), chú trọng các thị trường như: Nhật Bản, Hàn Quốc…; đồng thời xúc tiến mở rộng các thị trường tiềm năng như: Đức, Canada…

Quảng Nam: Đưa 12.000 người ra nước ngoài làm việc - Ảnh 2.

Lao động miền núi tỉnh Quảng Nam trở về sau thời gian sang Hàn Quốc làm việc thời vụ

Để thực hiện các mục tiêu đề ra, tỉnh Quảng Nam sẽ đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến, hướng dẫn thực hiện chủ trương, chính sách, pháp luật; xây dựng và triển khai thực hiện hiệu quả chương trình, kế hoạch. Bên cạnh đó, rà soát, đánh giá, ban hành cơ chế, chính sách liên quan đến công tác đưa NLĐ đi làm việc ở nước ngoài…


Tin-ảnh: Tr.Thường