Quan tâm, hỗ trợ người khuyết tật

LĐLĐ TP lưu ý các cấp CĐ phối hợp các đơn vị tạo điều kiện thuận lợi cho NKT học tập theo khả năng; hỗ trợ chăm sóc sức khỏe và giúp NKT tiếp cận các dịch vụ chăm sóc khỏe, phục hồi chức năng. Bên cạnh đó, các cấp CĐ cần tổ chức các hoạt động văn hóa, thể thao, vui chơi, giải trí phù hợp với NKT…

Quan tâm, hỗ trợ người khuyết tật - Ảnh 1.

Người khuyết tật cần được quan tâm, hỗ trợ

Đặc biệt, LĐLĐ TP đề nghị các cấp CĐ triển khai các tín dụng ưu đãi cho NKT, tăng cường hỗ trợ NKT vay vốn để sản xuất – kinh doanh.


Tin-ảnh: H.Đào