Nhiều địa phương đặt mục tiêu cho xuất khẩu lao động

Mục tiêu của kế hoạch là phấn đấu mỗi năm toàn tỉnh đưa 1.400 NLĐ đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng; 100% lao động được đào tạo ngoại ngữ, bồi dưỡng kiến thức cần thiết trước khi đi làm việc. Để bảo đảm kế hoạch, tỉnh sẽ tập trung tuyên truyền, giáo dục, nâng cao ý thức của NLĐ tuân thủ pháp luật Việt Nam và pháp luật, phong tục, tập quán của nước đến làm việc; hỗ trợ vốn vay cho NLĐ; công khai, minh bạch thông tin về thị trường lao động, các khoản phí để NLĐ biết và tự do lựa chọn ngành nghề, hình thức làm việc phù hợp…

Theo thống kê, mỗi năm Ninh Bình chỉ xuất khẩu lao động trên 1.000 người. Con số này quá ít so với tỉnh Nghệ An có 11.500 người đi làm việc ở nước ngoài trong 6 tháng đầu năm 2023.

* Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tỉnh Tiền Giang cho biết trong nửa đầu năm nay, tỉnh đã đưa 226 người đi làm việc ở nước ngoài, chủ yếu qua các thị trường Nhật Bản, Hàn Quốc (đạt 75,3% kế hoạch năm, tăng 23,5% so với cùng kỳ năm 2022).

Để tạo nguồn đưa NLĐ đi làm việc ở nước ngoài trong tình hình mới, sở đã trực tiếp khảo sát nhu cầu tuyển lao động, cơ sở vật chất, điều kiện học tập, sinh hoạt của NLĐ tại những doanh nghiệp đã ký kết tạo nguồn với tỉnh. Qua đó, hướng dẫn doanh nghiệp thực hiện các nội dung liên kết, tổ chức hoạt động tư vấn, tuyên truyền tạo nguồn đưa NLĐ đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài.


V.Linh